Volavky a další

Naši zimující ptáci u vody a pár dalších, které se podařilo pěkně zachytit . . .

Jedná se hlavně o volavky popelavé. Dále zdržující se poblíž vody kvakoš noční, racek chechtavý nebo čáp bílý.
Povedla se pěkně zachytit i červenka, kterou můžeme spatřit u nás téměř kdekoliv.