Sbírka motýlů

Okáč pýrový
Vyhledává výhradně lesy – zejména listnaté, ale i smíšené, zato jehličnatým lesům se vyhýbá.
Motýli dávají přednost jednotlivým trsnatým rostlinám na slunných místech.

Perleťovec stříbropásek
Vyskytuje se na okraji lesů, na lesních loukách a světlinách, podél lesních cest a v nivách řek a potoků. Potravou housenek jsou především violky.

Otakárek ovocný
Obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křovinami.
Housenky žijí v červnu až srpnu na trnce a také na střemchách a ovocných stromech.

Bělásek zelný
Vyskytuje se nejčastěji v zemědělských krajinách, na loukách, parcích a zahradách.

Babočka kopřivová
Není vázaný na žádný konkrétní typ stanoviště, a tak jej lze nalézt v zahradách a parcích, na okrajích lesů a luk, v příbřežní vegetaci.

Babočka paví oko
Motýla je možné spatřit na květech, zralém ovoci i vytékající míze, často i na bodlácích a kopřivách.
Vyskytuje se téměř po celý rok (je jedním z prvních jarních motýlů) v polohách od nížin až do hor.

Babočka admirál
Na českém území jsou k zastižení od května do října. Vyskytuje se na loukách, okrajích lesů a zahradách. Dospělci se živí nektarem a na podzim mnohdy přezrálým ovocem.

Zavíječ zimostrázový
Jedná se o invazivní druh z východní Asie. V České republice byl zaznamenán roku 2011. Housenky tohoto motýlka konzumují listy i čerstvé letorosty zimostrázu až na silnější větve.

Hrotnokřídlec salátový
Motýli, jejichž larvy ožírají v zemi kořeny jitrocele, mrkve, šťovíku, salátu.
Dospělci nemají ústní ústrojí, nepřijímají potravu.

Okáč pohankový
Je jedním z nejrozšířenějších denních motýlů na českém území. Jedná se o menšího motýla, velikost 25–33 mm.

Perleťovec malý
Hojně se vyskytuje na loukách, stráních, ale i na polích. Létá od časného jara do podzimu. Rád sedává na květy vysokých rostlin.

Žlutokřídlec šťovíkový
Je běžně rozšířený. Lze ho spatřit od května do října na okrajích lesů i na zahradách.

Okáč zední
Nalezneme ho nejčastěji v blízkosti zídek, plotů, polních cest, na skalách, zříceninách hradů.

Dlouhozobka svízelová
Dospělci jsou nejčastěji k vidění při sání nektaru z květů. Způsobem letu připomínají kolibříky, když při sosání nektaru doslova visí ve vzduchu a poté prudce přeletují k dalšímu květu. Často přilétají k muškátům.

Modrásek tmavohnědý
Zahlédnout ho lze na slunných svazích, lesních světlinách, v suchých úvozech, na okraji polních cest, na opuštěných polích i na železničních náspech.

Bělásek řepkový
Rostliny na kterých se housenky živí jsou různé druhy divoce rostoucích druhů. Na pěstovaných kultivarech užitkových rostlin se běžně nevyskytují.

Perleťovec velký
Žije v lesích, ale také v otevřených krajinách, jako jsou louky, vřesoviště, rašeliniště a suché pastviny. Housenky se živí zejména fialkami.

Žluťásek řešetlákový

U nás je rozšířen téměř všude, zvláště hojný je v podhůřích a v lesnatějších krajích nížin a pahorkatin. Preferuje rozhraní lesních a lučních biotopů. Dožívá se věku 10 až 11 měsíců, což jej řadí k našim nejdéle žijícím motýlům.

Běloskvrnáč pampeliškový
Vhodným místem jsou teplé, výslunné stráně nebo řídké prosvětlené lesy, kde poletují od konce května do srpna v jedné generaci.