Sbírka motýlů

Okáč pýrový
Vyhledává výhradně lesy – zejména listnaté, ale i smíšené, zato jehličnatým lesům se vyhýbá.
Motýli dávají přednost jednotlivým trsnatým rostlinám na slunných místech.

Perleťovec stříbropásek
Vyskytuje se na okraji lesů, na lesních loukách a světlinách, podél lesních cest a v nivách řek a potoků. Potravou housenek jsou především violky.

Otakárek ovocný
Obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křovinami.
Housenky žijí v červnu až srpnu na trnce a také na střemchách a ovocných stromech.

Bělásek zelný
Vyskytuje se nejčastěji v zemědělských krajinách, na loukách, parcích a zahradách.

Babočka kopřivová
Není vázaný na žádný konkrétní typ stanoviště, a tak jej lze nalézt v zahradách a parcích, na okrajích lesů a luk, v příbřežní vegetaci.

Babočka paví oko
Motýla je možné spatřit na květech, zralém ovoci i vytékající míze, často i na bodlácích a kopřivách.
Vyskytuje se téměř po celý rok (je jedním z prvních jarních motýlů) v polohách od nížin až do hor.

Babočka admirál
Na českém území jsou k zastižení od května do října. Vyskytuje se na loukách, okrajích lesů a zahradách. Dospělci se živí nektarem a na podzim mnohdy přezrálým ovocem.